Anasayfa Anasayfa

Sayfa 1 / 11

Mayıs 2022 için Arşiv

Bilince doğru


Bingöl Göçmen

Her dinin, bilimin, kültürün sahipleri vardır. Her din, bilim, kültür kendi sahiplerini korur ve kendi sahipleri tarafından korunur. Sahiplerini korumayan ve sahipleri tarafından korunmayan bir din, bilim, kültür olmaz.

Bir bilginin sahibini koruması (sahibine yarar sağlaması) düşünceden fiile dönüşmesine, dolayısıyla hayatı belirlemesine bağlıdır. Bunu sahiplerinin gücüyle başarır.

Bir bilgi, sahiplerinin gücüyle ya zarar vereceği kesimlerin bilgilerine sızar, onların öylece aklını çeler, ya da sahipleri tarafından zarar vereceği kesimlerin gözü korkutularak onları bu bilgiye ve bu bilginin hayata geçmesi halindeki zararlara ‘katlanmak’ durumunda bırakır. Bu iki faaliyet eşgüdümlü bir şekilde yürütülür. Buna, onlar adına bir isim verecek olursak ‘yersen-yemezsen yöntemi’ diyebiliriz.

Yazının tamamını okuyun »

Köpekli köyde değneksiz dolaşmak


Bingöl GÖÇMEN

Bir canlının yaşama kabiliyeti; yaşama olanaklarını elde edebilme kabiliyeti ile onları, aynı yaşama olanaklarına ihtiyaç duyan diğer canlıların yağmalama girişimlerinden koruyabilme kabiliyetinin toplamıdır.

Her yağmalama kabiliyeti, hedef canlıdaki yağmalatmama kabiliyeti ile birlikte gelişir. Bu kabiliyetlerin karşılaşmasında, üstünlüğün el değiştirmesi; yağmalamayı ortadan kaldırabileceği gibi, bazen de sadece yağmalamanın yönünü değiştirir.

Emekçi insan; yaşama olanaklarını elde edebilme bilgisini, becerisini sömürücü insana yağmalatmama konusunda başarısızdır. Bu sonuç; sömürücü insanın yağmalamak için, emekçi insanın ise yağmalatmamak için ortaya koyduğu somut güçlerle alakalıdır.

Sömürücülük; doğası gereği akıldışı, mantıkdışı, adaletdışı ilişkileri dayatır. Dolayısıyla sömürücü; sömürü ilişkilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, sömürüye maruz kalan insanın bir şekilde bu olan bitene karşı çıkmamasını sağlamak; onu, akıldışılığın ve adaletdışılığın içindeki akılla ve adaletle idare etmeye razı etmek zorundadır.

Yazının tamamını okuyun »