Anasayfa Anasayfa

Sayfa 1 / 3123»

Ağustos 2009 için Arşiv

Rota


Hakan Şahin

Code:
10092130_patientlovers

Başın sadece 90 derece dönebilir ve ancak bedenin dönerse ardın yöne dönersin.

Atak ettiğin, kendin yönünü bulmaksa, onun nedenini de bilmelisin.

Kendin yönün, varına erek yönün olacaksa ki sonunda:

Önceden şu saklın yönü de görmelisin.

Yazının tamamını okuyun »

Özlenenin ayak sesleri


Cafer Demirtaş

caferGecenin esmerliğiyiz şimdi
Tenimizde kabaran korkuyla
Korku;
Metafiziğidir tekbaşınalığın
Harami baskınında pusatsızlık.

Yazının tamamını okuyun »

Sosırıko’nun ölümü


Muzaffer Tokmak

normal_17

Nart Mitolojisinde kahramanların hiçbirinin ölümü eceliyle olmamıştır. Sosırıko çok ünlenmiştir. Nartlar Sosırıko’yu kıskanırlar, ondan çekinirler. Sosırıko’yu biz yok etmesek o bizi yok edecek endişesiyle Sosırıko’yu öldürmeye karar verirler. Aralarından Sosırıko’ya karşı gelecek, onunla kavgaya tutuşacak kimse bulamazlar. Akıllarına, bize bir yol çare bulur diye Cadı  Boşboğaz (Werserij)’e gidip danışmak gelir. Nartlar Werserij’e gidip danışırlar. Werserij yedi gün yedi gece düşündükten sonra:

“Sosırıko’yu yarışma düzenledik diye Haremeoşhua’ya davet edin siz. Ben o güne kadar Sosırıko’nun zayıf(ölümcül) yerlerini öğrenirim.” der.

 

Yazının tamamını okuyun »

‘Kuru gürültü’ye pabuç bırakan adam


Zelin Artuğ

221O sabah Halil, sanki günlerdir uyuyormuş da uykusu iyice kanmış gibi birden uyandı. Ellerini başının altına koydu, tavandaki ışık demetine dikti gözlerini. Perdenin aralığından giren ışık demeti, dümdüz bir yol izleyip, tavana vuruyor, tavanda kımıldayıp duruyordu. Işık, gözüne canlı bir varlık gibi göründü. Hani elini uzatsa, bir iki zıplayıp kaçacaktı neredeyse.. Ortaokulda haşarı bir arkadaşı vardı. Cebinde küçük, yuvarlak bir ayna taşırdı. Öğle teneffüsünde okulun bahçe duvarının üstüne tüner, bahçedeki kızlara ayna tutardı. Öyle ustalıkla yapardı ki bu işi, kızlardan hiçbiri ayna tutanın kim olduğunu öğrenemezdi. Aynadan yansıyan ışık zıplayıp dururdu. Tavandaki ışığa bakarken, bunu anımsadı.

 

Yazının tamamını okuyun »

Sosırıko’nun devlerden ateşi çalma hikayesi


Muzaffer Tokmak

02
Sosırıko büyür, delikanlı olur. Zaman zaman Tlepş’i ziyaret eder. Tlepş’in atölyesindeki yere çakılı örsü ile oynar. Örsü yerinden oynatır. Seteney oğlunun yeterince büyüdüğüne; onu, kendisini utandırmayacak kadar evinde eğittiğine inanmaktadır. Bir gün oğlunu Hase’ye gönderir; ancak oğlu içeri alınmaz. Bir başka gün Nart kahramanları, Nesren Jak’e liderliğinde  yola çıkacaklardır. Sosırıko onlarla birlikte gitmek ister, buna gene izin vermezler.  Sosrıko üzgün bir ruh haliyle eve döner, durumu annesine anlatır.

Yazının tamamını okuyun »

Karanlığın silueti


Cafer Demirtaş

Siz;966397801_eb94f1a5ce

Düşleminde kirli beyaz

Köpükler gezdiren yıkıcılar!

Duyuyormusunuz?

Kozalarını örüp şiddetten

Gövdeleri darpedilmiş düşlere koyulanlar!

Yazının tamamını okuyun »

Bir tutam A Ş K …


Hatice Atalay

 

Her birini; hayatımızın bir döneminde yaşamın kıyısına savurduğumuz düşlerimiz var bizim, dizi dizi…
Hep ertelediğimiz hayallerimiz olduğu gibi…..

Kendi hikayelerimizi; ne yazmayı, ne de okumayı beceremiyoruz ;
16222b a k a m a d ı ğ ı m ı z d a n
k e n d i
y ü r e k l e r i m i z i n
y ü z ü n e . . .

Beklentilerimizi çoğaltıyoruz habire hayattan; onun beklentilerini yok sayarak….

Yazının tamamını okuyun »

Dilce susup….


Aysel Çetinkaya

Dilce susupimage0231
bedence konuşulan bir çağda
biliyorum kolay anlaşılmayacak
kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın
yanık yağda boğulan yapıların arasında
delirmek hakkını elde bulundurmak…

İsmet Özel

Yazının tamamını okuyun »

Sosırıko’nun doğumu


Muzaffer Tokmak

normal_22

Seteney, birgün Psıj ırmağının kıyısında çamaşır yıkamaktadır. Karşı kıyıda  inek otlatan
bir çoban, Seteney’in cazibesine kapılır.   Seteney’in yanına gelmek için bir iki kez suya girer.  Suyu geçemez. Bunun üzerine Seteney’e doğru bir ok fırlatır. Ok Seteney’in yanıbaşındaki bir taşa saplanır.( Eros’un oku gib..i MT) Seteney  yıkadığı çamaşıları  toplayıp ordan ayrılırken  çoban karşı kıyıdan seslenir.

“Seteney,  okumun saplandığı taşı da yanında götür!”

 

Yazının tamamını okuyun »

Duvardaki gölgeler


Şerife Mutlu Karaçayır

3176104865_7ddba2d20b

 

……veee!

Gelir, geçer

Suretlerimiz

Dünyadan

Vurur gölgelerimiz

Duvarlara

 

Yazının tamamını okuyun »